Wrap Around Care at Hollies Nursery

Wrap around care is offered to children aged 3 to 4 years old who attend state nursery provision (2 ½ hours per day) at Ysgol Gymraeg Pwll Coch in Lawrenny Avenue, Canton, Cardiff.

Morning session at Pwll Coch
Parents drop child at Pwll Coch at start of school day. At 11:30am, Hollies staff collect and transport children to The Hollies Nursery for lunch and normal afternoon daycare activities. Parents collect their child late afternoon up to 6:00pm.

Afternoon session at Pwll Coch
Parents drop child at The Hollies at start of day. Children enjoy normal morning activities before eating lunch. At 12:45pm, Hollies staff transport children to Pwll Coch and return to collect them at 3:15pm. Children then enjoy tasty snacks / high tea at The Hollies before being collected by their parents late afternoon up to 6pm.

Wrap around care is offered on a full or part time basis. Places are limited so early registration is recommended.

Wrap Around – Ysgol Treganna

First class wrap around care at The Hollies Nursery

Our wrap around service provides quality childcare and education for children of pre-school age attending Meithryn Ysgol Treganna on Sanatorium Road, Canton.

Morning session at Ysgol Treganna
Children who attend a morning session arrive at The Hollies between 7:45am to 8:30am, receive breakfast and are escorted to Ysgol Treganna in time for a 9:15am start. At 11:45am Hollies staff collect and escort children back to The Hollies for lunch and engage in a wide range of activities throughout the afternoon. Our wrap around children then enjoy tasty snacks / high tea before being collected late afternoon up until 6pm.

Afternoon session at Ysgol Treganna
Children attending an afternoon session arrive at The Hollies from 7:45am onwards, receive breakfast, a mid morning snack and lunch. Children engage in a wide range of activities throughout the morning. At 12:45pm Hollies staff escort children to Ysgol Treganna and return to collect them at 3:15pm. Children then return to The Hollies where they enjoy tasty snacks / high tea before being collected late afternoon up until 6pm.

Wrap around care is offered on a full or part time basis. Places are limited so early registration is recommended. Call us on 02920 378 177 or email info@holliesnursery.co.uk and we will be delighted to discuss your wrap around care needs further.

Gofal amlap (wrap around) o'r radd flaenaf yn Meithrinfa'r Hollies

Mae'n gofal amlap yn darparu gofal plant safonol ac addysg i blant a fydd yn mynychu Meithrin Ysgol Treganna ar heol Sanatorium, Canton.

Sesiynau bore yn Ysgol Treganna
Bydd plant sy'n mynychu'r sesiynau bore yn cyrraedd yr Hollies rhwng 7:45yb a 8.30yb. Byddwn yn derbyn brecwast ac yna yn cael eu cludo i Ysgol Treganna erbyn 9.15yb. Am 11.45yb, mi fydd staff yr Hollies yn eu casglu a'u cludo yn ol i'r Feithrinfa ar gyfer cinio. Byddwn yn rhan o ystod eang o weithgareddau yn ystod y prynhawn. Mae'n plant gofal amlap yn cael mwynhau byr-brydiau blasus a the cyn cael eu casglu ar ddiwedd y dydd. 6yh ar y man hwyraf.

Sesiynau prynhawn yn Ysgol Treganna
Bydd plant sy'n mynychu'r sesiynau prynhawn yn cyrraedd yr Hollies o 7:45yb ymlaen, yn derbyn brecwast, byr-bryd ganol bore a chinio. Bydd y plant yn rhan o ystod eang o weithgareddau drwy gydol y bore. Am 12.45yh, bydd staff yr Hollies yn cludo'r plant i Ysgol Treganna ac yn eu casglu am 3.15yh. Bydd y plant yna yn dychwelyd i'r Hollies ble byddwn yn mwyhau byr-brydiau blasus a the cyn cael eu casglu ar ddiwedd y dydd. 6yh ar y man hwyraf.

Cynigir gofal amlap ar sail llawn a rhan amser. Mae llefydd yn gyfyng, felly rydym yn argymell cofrestri cynnar. Ffoniwch ni ar 02920 378 177 neu e-bostiwch ni ar info@holliesnursery.co.uk. Byddwn wrth ein bodd i gael trafod eich anghenion ym mhellach.

Click Here to view our latest Wrap Around advert